• AutentiA Business

  Utveckling av organisationer:

  • mer energi från ledningen
  • kompetens stannar kvar
  • attraktivare arbetsgivare
  • positiv organisationskultur
  • stärkt varumärke
  • färre sjukdagar

 • AutentiA Team

  Utveckling av lednings-
  och arbetsgrupper:

  • tydligare syfte
  • bättre samarbete
  • högre engagemang
  • bättre beslut
  • flera problemlösningar
  • bättre konflikthantering
 • AutentiA Individ

  Personlig utveckling
  för anställda:

  • bättre samarbetsförmåga
  • högre dialogbenägenhet
  • mer arbetsglädje
  • större kreativitet
  • ökat psykiskt välmående
  • bättre prestationer

Resultat av Maslachs test för utbrändhet

I fyra och ett halvt års tid har vår undersökning legat ute på nätet. Den 3 oktoberj 2015 hade hittills 15543 svar inkommit i undersökningen, varav 10849 från kvinnor och 4693 från män.
Resultaten är nedslående och visar att vi i allt större utsträckning är stressade på jobbet:

Drygt 42 % känner sig väldigt ofta dränerade på fysisk eller emotionell energi.
Och mer än 37 % känner att de väldigt ofta åstadkommer mindre än de borde.

Utveckla din förmåga att hantera stress!
Vi erbjuder rådgivning och praktiska tips för ökat välbefinnande.

Visste du...

...att det är sam­arbets­förmåga som efterfrågas mest av hela 93% av arbetsgivarna? (undersökning av TRR)

...att 80% efterfrågar en utåtriktad läggning och kontaktförmåga?

...att de anställda som presterar högst är också de som mår bäst psykiskt?

...att en positiv och lärande organisationskultur leder till effektivitetsvinster, ökad omsättning och bättre marginaler?