• AutentiA Individ

Personlig utveckling av anställda

Dagens arbetsgivare efterfrågar samarbetsförmåga mer än någonting annat. Företag ställs allt oftare inför komplexa utmaningar där individens egen kompetens eller kapacitet inte räcker till utan man måste arbeta i nära samarbete med sina medarbetare för att lösa uppgiften. Det ställer krav på den personliga teamförmångan, på ens sätt att tolka omvärlden och öppna upp för gemensamma prestationer.


Tillsammans med medarbetaren kartläggs styrkor och personlig balans. Med hjälp av reflektion och dialog skapas fokus på att bygga vidare och utvecklas i den personliga och professionella rollen.


Hur ser du på ditt jobb?

A. En försörjning
Du kan inte rekommen­dera ditt jobb till dina vänner, vill inte prata om det på fritiden, ser bara fram emot klockan fem, helgen och semestern.

B. Ett karriärsteg

Du ser fram emot att få ett större kontor, bli be­fordrad, få en bonus eller ett bättre erbjudande från konkurrenten.

C. Ditt kall

Du känner att "mitt jobb är verkligen jag", ser fram emot nya uppgifter, att få gå till jobbet på måndag morgon. Lönen och yrkes­titeln är inte så viktiga för dig eftersom jobbet i sig är så tillfredsställande.