• AutentiA Team

Utveckling av högpresterande team

Programmet AutentiA Team är situationsanpassat:
Vare sig teamet har jobbat tillsammans flera år,
behöver byta medlemmar, eller sättas ihop snabbt
för att utföra en uppgift är AutentiA Team den process
som hjälper teamet framåt för att fungera optimalt.

Teamrekrytering
Programmet AutentiA Team hjälper dig sätta samman ett fungerande team av rätt personer. Behövs rekrytering till ett befintligt team sållar programmet ut personer med teamförmåga.

Swift Trust
Ibland saknas tid att gradvis bygga upp tilliten i teamet, som i projekt- och uppdrags­beroende organisationer. Med AutentiA Team kickstartas projektteam och arbetsgrupper - också med deltagare från olika företag och organisationer.

Befintliga team
AutentiA Team utvecklar befintliga team till nästa högre nivå där de blir högpresterande. Programmet går på djupet med teamet och låter det utveckla sin egen poesi.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag och ta reda på hur Autentia Team kan hjälpa till med ditt team.

Det finns flera fenomen som minskar prestationen i gruppen:

  • Överkörningar
  • Blockeringar
  • Revirtänkande
  • Dålig förberedelse
  • Sen ankomst

  • Diktatur
  • Otydligt syfte
  • Lågt engagemang
  • Perfektionism
  • Dålig kommunikation
Genom positiva team­upplevelser och ökad själv­kännedom utvecklas både team och individ till att prestera bättre.