Välkommen till AutentiA Testcenter

Oxford Lyckoformulär

Tester i all ära men...

Det är du som känner dig själv bäst. Ifall något testresultat känns 
främmande bör du lita mer på din egen känsla än på testet.

Prova själv!

Här kan du prova några psykologiska tester:

Oxford ger dig en upp­fattning om din lyckonivå. Testet är allmänt och vär­derar livstillfreds­ställelse och välmående.

PANAS ger dig en bild av hur du mår just nu.

CES-D ger en uppfattning om depressiva symtom.

Maslachs test visar om du riskerar bli utbränd.

Skoltestet är ett själv­hjälps­test för barn och ungdomar.